BD-HL08.20A.4
BD-HL08.20A.4

型号:BD-HL12.20A.4

基本功能

           每路输出电流:20A
           紧急应急旁路开关
           延时保护启动功能
           开关量信号输入
           实时监控及状态反馈
          手动本地控制按钮
          看门狗和掉电记忆功能
          最多可具有4/6/8/12个独立区域
          防火阻燃材料机壳
         适合一切负载的开关控制
         远程编程和场景管理功能
         总关信号输入
         干接点输入功能
         消防报警联动信号输入
         光电隔离功能
         具有过热保护(70°C),过流保护,过热保护,接地保护
         每个区域有2个序列,每个序列可设置最多4/6/8/12个步骤

上一个:BD-HL12.20A.4  

下一个:BD- POW 3.1.2 电源模块...